Shree Vaghajayi Gramdevata Mandir, Terye

Welcome To Shree Vaghajayi Mandir, Terye

 

   

 

  

 

  

 

 

 This site is developed by : Ratnakar Dalvi +91 98200 67891

 

Upcoming Events

Monday, Jun 12 at 3:00 AM - 4:00 AM
Wednesday, Jun 14 at 3:00 AM - 4:00 AM
Wednesday, Jun 12 at 3:00 AM - 4:00 AM
Friday, Jun 14 at 3:00 AM - 4:00 AM