Shree Vaghajayi Gramdevata Mandir, Terye

Recently Added Photos

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
Takewadi
0
Tropy
0
Nandlaj
0
1st Prize - Kadvai
0
Nandlaj
0
Kadvai
0
Kapalewadi
0
92% Mark in SSC 2010 - Ms Sadhana Bhuravane
0
Takewadi
0
Dabhole
0
Shahir Satkar
0
0
0
0
0
0
3rd Prize - Manohar Dalvi Rs.500/- + Gift
0
1st Prize - Ratnakar Dalvi - Rs.1500/- + Gift
0
0
0
0
0
0
1 2 3
1 - 60 of 124 Photos

Upcoming Events

Monday, Jun 12 at 3:00 AM - 4:00 AM
Wednesday, Jun 14 at 3:00 AM - 4:00 AM
Wednesday, Jun 12 at 3:00 AM - 4:00 AM
Friday, Jun 14 at 3:00 AM - 4:00 AM